Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office for Natural Resources and Environment Buriram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมเป็นคณะทำงานติดตามตรวจสอบประเมิน หจก.นางรองศิลาทอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

ร่วมเป็นคณะทำงานติดตามตรวจสอบประเมิน หจก.นางรองศิลาทอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

24 ส.ค.2561 นางปราณี ชินบุตร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ร่วมเป็นคณะทำงานติดตามตรวจสอบประเมิน หจก.นางรองศิลาทอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์  ตามโครงการคัดเลือกและมอบรางวัลแก่โครงการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 (EIA Monitoring Awards 2018) ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์มีเหมืองหินทั้งสิ้น 15 แห่ง จึงให้ข้อเสนอแนะในการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผ่านจังหวัด เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการใหความสำคัญและสมัครเข้าร่วมโครงการมากขึ้น สำหรับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเหมืองหิน เนื่องจากหินมีลักษณะเป็นแท่ง(unseen)แตกต่างจากเหมืองหินอื่นๆในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เสนอแนะว่าควรมีการส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เหมาะสม บริเวณแนวกันชนเหมืองควรมีการปลูกไม้โตเร็วสลับฟันปลาเพื่อลดผลกระทบ การทำCSR ควรมีเอกสารเก็บไว้เป็นหลักฐาน การเข้ามาดูงานหรือเยี่ยมชมเหมืองควรมีสมุดตรวจเยี่ยม การปิดคลุมโรงโม่หินควรดำเนินการให้ครบตามมาตรการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งหจก.นางรองศิลาทอง เคยเข้าร่วมโครงการนี้เมื่อปี 2554 และได้รับรางวัล EIA Monitoring Awards 2011 มาแล้ว

แกลเลอรี่