Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office for Natural Resources and Environment Buriram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและผลักดันให้เกิดการจัดการขยะที่ต้นทาง การจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง

ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและผลักดันให้เกิดการจัดการขยะที่ต้นทาง การจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและผลักดันให้เกิดการจัดการขยะที่ต้นทาง การจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง และการรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนเพื่อนำส่งไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขับเคลื่อนการจัดทำแผนงานโครงการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทพนคร โดยมีนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน ทั้งนี้ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่นอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน ประชาชน เข้าร่วมประชุมกว่า 600 คน

แกลเลอรี่