Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office for Natural Resources and Environment Buriram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมพิธีเปิดโครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ "รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี" จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ร่วมพิธีเปิดโครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ "รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี" จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ันที่ ๒ ส.ค.๖๑ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายสา  แสงสว่าง ผอ.ทสจ.บุรีรัมย์ ร่วมพิธีเปิดโครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ "รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี" จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เล็งเห็นความสำคัญของต้นไม้ในฐานะมรดกทางวัฒนธรรม และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลรักษาต้นไม้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีนายอนุสรณ์  แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน

แกลเลอรี่