Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office for Natural Resources and Environment Buriram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด(PAC) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด(PAC) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันที่ ๒ ส.ค.๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสา  แสงสว่าง ผอ.ทสจ.บุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด(PAC) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ศูนย์ข้อมูลการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพื้นที่ชุ่มน้ำ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

แกลเลอรี่