Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office for Natural Resources and Environment Buriram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ การเผชิญเหตุอุทกภัยขนาดใหญ่ขั้นรุนแรง BURDEx-๒๐๑๘ การฝึกเฉพาะหน้าที่ Functional Exercise

ร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ การเผชิญเหตุอุทกภัยขนาดใหญ่ขั้นรุนแรง BURDEx-๒๐๑๘ การฝึกเฉพาะหน้าที่ Functional Exercise

วันที่ ๓ ก.ค.๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสา  แสงสว่าง ผอ.ทสจจ.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายจตุพร  ชาวดร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ การเผชิญเหตุอุทกภัยขนาดใหญ่ขั้นรุนแรง BURDEx-๒๐๑๘ การฝึกเฉพาะหน้าที่ Functional Exercise ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โดยมีนายอนุสรณ์  แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานอำนวยการฝึก

แกลเลอรี่