Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Buri Ram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก ครั้งที่ 1/2561

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก ครั้งที่ 1/2561

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก จ.บุรีรัมย์ สบอ.7 (นครราชสีมา) 
วันที่ 26 มิถุนายน 2561      
- เวลา 09.00 น. นายภุชงค์ สินธุรัตน์ ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานและเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก ครั้งที่ 1/2561 ณ สำนักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก
- เหตุการณ์ปกติ
นายเพิ่มศักดิ์ กนิษฐชาต นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก รายงาน

แกลเลอรี่