Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office for Natural Resources and Environment Buriram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ โรงเรียนบ้านหัวขัว ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ โรงเรียนบ้านหัวขัว ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

วันที่ ๒๔ พ.ค.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสา  แสงสว่าง ผอ.ทสจ.บุรีรัมย์ พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สนง.ทสจ.บุรีรัมย์ ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และ โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ โรงเรียนบ้านหัวขัว ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ โดยมีนายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน ซึ่ง สนง.ทสจ.บุรีรัมย์ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการขออนุญาตเจาะ/ใช้ น้ำบาดาล การขออนุญาตขึ้นทะเบียนสวนป่า และการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง

แกลเลอรี่