Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office for Natural Resources and Environment Buriram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

เป็นประธานเปิดโครงการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป็นประธานเปิดโครงการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ ๑๕ พ.ค.๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสา  แสงสว่าง ผอ.ทสจ.บุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรองรับการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ พ.ศ.๒๕๖๑ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ รุ่นที่ ๓ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสายยาว ต.ถลุงเหล็ก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

แกลเลอรี่