Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office for Natural Resources and Environment Buriram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมต้อนรับ พอเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดบุรีรัมย์

ร่วมต้อนรับ พอเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ ๗-๘ พ.ค.๖๑ นายสา  แสงสว่าง ผอ.ทสจ.บุรีรัมย์ ร่วมต้อนรับ พอเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดบุรีรัมย์

แกลเลอรี่