Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office for Natural Resources and Environment Buriram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช / ประชุม สนง. / ร่วมประชุมสรุปผลด้านป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

ร่วมงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช / ประชุม สนง. / ร่วมประชุมสรุปผลด้านป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

วันที่ ๒๕ เม.ย.๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสา  แสงสว่าง ผอ.ทสจ.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนง.ทสจ.บุรีรัมย์ ร่วมงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายประภาส  รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชหารจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน

********************************************************************

วันที่ ๒๕ เม.ย.๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสา  แสงสว่าง ผอ.ทสจ.บุรีรัมย์ เป็นประธานในการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนง.ทสจ.บุรีรัมย์ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม สนง.ทสจ.บุรีรัมย์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

*******************************************************************

วันที่ ๒๕ เม.ย.๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสา  แสงสว่าง ผอ.ทสจ.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานห้วงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๑ ด้านป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ(ลาดตระเวนป่า) กอ.รมน.จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเมืองแปะ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี พันเอกจะเด็ด  นวลมณี รอง ผอ.รมน.จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน

แกลเลอรี่