Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office for Natural Resources and Environment Buriram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมชี้แจงแนวทาง และเกณฑ์ชี้วัดประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

ประชุมชี้แจงแนวทาง และเกณฑ์ชี้วัดประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

วันที่ ๑๐ เม.ย.๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสา  แสงสว่าง ผอ.ทสจ.บุรีรัมย์ กล่าวรายงานต่อนายอนุสรณ์  แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทาง และเกณฑ์ชี้วัดประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสร้างความรู้ และพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาเมืองด้านบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และเป็นแหล่งการเรียนรู้ในการบริหารจัดการที่ดี ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย

แกลเลอรี่