Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office for Natural Resources and Environment Buriram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเตาชีวมวล ถ่านไม้ น้ำส้มควันไม้

เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเตาชีวมวล ถ่านไม้ น้ำส้มควันไม้

31 มีนาคม 2561 นางปราณี ชินบุตร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กอ.รมน.จังหวัด บ.ร. เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเตาชีวมวล ถ่านไม้ น้ำส้มควันไม้ พร้อมชมการสาธิตการเผาถ่านชีวมวล ของนายสมบัติ หาญชนะ ปราชญ์ชาวบ้าน ณ บ้านแท่นทัพไทย ม.10 ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ในการฝึกอบรมกลุ่มผู้ใช้เตาชีวมวลตามโครงการสร้างความปรองดองของชุมชนอย่างยั่งยืน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ปีงบประมาณพ.ศ.2561

แกลเลอรี่