Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office for Natural Resources and Environment Buriram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

ป็นประธานเปิดการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการสำรวจความเหมาะสม สำรวจออกแบบและออกแบบโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดตลาดยาว

ป็นประธานเปิดการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการสำรวจความเหมาะสม สำรวจออกแบบและออกแบบโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดตลาดยาว

วันที่ ๓๐ มี.ค.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสา  แสงสว่าง ผอ.ทสจ.บุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ให้เป็นประธานเปิดการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการสำรวจความเหมาะสม สำรวจออกแบบและออกแบบโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดตลาดยาว อ.พุทไธสง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ สาระสำคัญ สถานที่ที่จะดำเนินการ ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ของประชาชนในพื้นที่ ณ โรงเรียนวัดวงษ์วารีบ้านม่วงใต้ ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

แกลเลอรี่