Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office for Natural Resources and Environment Buriram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

เจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

27 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป เจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ได้แก่ การคัดแยกขยะครัวเรือน การทำน้ำหมักชีวภาพครัวเรือน การทำปุ๋ยหมักครัวเรือน ณ บ้านละหานทรายใหม่ ม.3 ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นหมู่บ้านต้นแบบตามโครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(Climate change) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้คำแนะนำปรับปรุงการทำน้ำหมักปุ๋ยหมักให้ถูกสุขลักษณะ

แกลเลอรี่