Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office for Natural Resources and Environment Buriram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมกลุ่มอาชีพ การเลี้ยงสัตว์ ให้แก่ชุมชนหมู่8,9,10,11 ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการสร้างความปรองดองเพื่อความยั่งยืน

อบรมกลุ่มอาชีพ การเลี้ยงสัตว์ ให้แก่ชุมชนหมู่8,9,10,11 ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการสร้างความปรองดองเพื่อความยั่งยืน

26 มี.ค.61 นายสา แสงสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ อนุญาตให้นางปราณี ชินบุตร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กอ.รมน.จังหวัดบุรีรัมย์ อีกหน้าที่หนึ่ง อบรมกลุ่มอาชีพ การเลี้ยงสัตว์ ให้แก่ชุมชนหมู่8,9,10,11 ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการสร้างความปรองดองเพื่อความยั่งยืน

แกลเลอรี่