Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office for Natural Resources and Environment Buriram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมชี้แจงตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด (มาตรา ๔๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ร่วมประชุมชี้แจงตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด (มาตรา ๔๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

วันที่ ๒๖ มี.ค.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสา  แสงสว่าง ผอ.ทสจ.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมชี้แจงตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด (มาตรา ๔๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร โดยมีนายวิจารย์  สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน

แกลเลอรี่