Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office for Natural Resources and Environment Buriram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ของจังหวัดบุรีรัมย์ (ครม.สัญจร)

ร่วมประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ของจังหวัดบุรีรัมย์ (ครม.สัญจร)

วันที่ ๒๑ มี.ค.๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสา  แสงสว่าง ผอ.ทสจ.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ของจังหวัดบุรีรัมย์ (ครม.สัญจร) ระหว่างวันที่ ๗-๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมนารายณ์บรรทมสินธุ์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายอนุสรณ์  แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน

แกลเลอรี่