Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office for Natural Resources and Environment Buriram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ตรวจสอบบ่อขยะของเทศบาลตำบลหนองกี่

ลงพื้นที่ตรวจสอบบ่อขยะของเทศบาลตำบลหนองกี่

วันที่ ๑๖ มี.ค.๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสา  แสงสว่าง ผอ.ทสจ.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยนางปราณี  ชินบุตร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจสอบบ่อขยะของเทศบาลตำบลหนองกี่

แกลเลอรี่