Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office for Natural Resources and Environment Buriram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมติดตามตรวจสอบและกำกับควบคุมให้มีการจัดการน้ำเสียให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ร่วมติดตามตรวจสอบและกำกับควบคุมให้มีการจัดการน้ำเสียให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

วันที่ ๘ มี.ค.๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสา  แสงสว่าง ผอ.ทสจ.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยนางสาวกาญจนา  แก้วมะเริง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฎิบัติการ นายอภินันท์  มั่นเข็มทอง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม และนางสาวปริศนา  สุตะพันธ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑ นครราชสีมา ร่วมติดตามตรวจสอบและกำกับควบคุมให้มีการจัดการน้ำเสียให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

แกลเลอรี่