Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office for Natural Resources and Environment Buriram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ชุดคณะสนับสนุนระดับอำเภอ ตำบล ชุดที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องปฏิบัติงานนายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ชุดคณะสนับสนุนระดับอำเภอ ตำบล ชุดที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องปฏิบัติงานนายดำรงชัย  เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ ๒๖ ก.พ.๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสา  แสงสว่าง ผอ.ทสจ.บุรีรัมย์ พร้อม รองตำรวจภูธรจังหวัด นายแพทย์ สสจ.บร. คลังจังหวัด จัดหางานจังหวัด ผอ.ทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ ผอ.โครงการชลประทาน ผอ.กศน.บร.และหน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ พช.จ.บร. ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ชุดคณะสนับสนุนระดับอำเภอ ตำบล ชุดที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องปฏิบัติงานนายดำรงชัย  เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งชุดที่ ๓ รับผิดชอบพื้นที่ ๕ อำเภอ คือ อำเภอพลับพลาชัย อำเภอประโคนชัย อำเภอบ้านกรวด อำเภอละหานทราย และอำเภอโนนดินแดง

แกลเลอรี่