Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office for Natural Resources and Environment Buriram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมลงพื้นที่ปฏิบัติการ(Kick off) การขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนในพื้นที่บ้านสวัสดี หมู่ ๓ ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ร่วมลงพื้นที่ปฏิบัติการ(Kick off) การขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนในพื้นที่บ้านสวัสดี หมู่ ๓ ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

วันที่ ๒๑ ก.พ.๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสา  แสงสว่าง ผอ.ทสจ.บุรีรัมย์ ร่วมลงพื้นที่ปฏิบัติการ(Kick off) การขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนในพื้นที่บ้านสวัสดี หมู่ ๓ ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมีนายอนุสรณ  แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดปฏิบัติการ(Kick off) และเวลา ๑๑.๓๐ น. ร่วมกับคณะขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ ชุดที่ ๓ ลงพื้นที่ บ้านแพงพวย หมู่ ๔ ต.จันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์

แกลเลอรี่