Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office for Natural Resources and Environment Buriram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

เป็นประธานในการเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีมีคุณภาพ ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองโพธิ์ ม. ๑๐ ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

เป็นประธานในการเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีมีคุณภาพ ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองโพธิ์ ม. ๑๐ ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

วันที่ ๒๐ ก.พ.๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสา  แสงสว่าง ผอ.ทสจ.บุรีรัมย์ เป็นประธานในการเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีมีคุณภาพ กิจกรรมที่ ๒.๒ การเสริมสร้างองค์ความรู้ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศพื้นที่นำร่อง ๕ แห่ง ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(Climate change) จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองโพธิ์ ม. ๑๐ ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

แกลเลอรี่