Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office for Natural Resources and Environment Buriram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบที่ ๑ (Project and Progress Peviews) เขตตรวจราชการที่ ๑๐-๑๔ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบที่ ๑ (Project and Progress Peviews) เขตตรวจราชการที่ ๑๐-๑๔ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

วันที่ ๑๓ ก.พ.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสา  แสงสว่าง ผอ.ทสจ.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายวรวุฒิ  วงศ์ข้าหลวง เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบที่ ๑ (Project and Progress Peviews) เขตตรวจราชการที่ ๑๐-๑๔ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เพื่อบูรณาการตรวจราชการร่วมกันระหว่างผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ตรวจราชการกรม หน่วยรับตรวจในพื้นที่ และผู้ตรวจราชการภาคประชาชน และสร้างความเข้าใจแนวทางการตรวจราชการ รับทราบแผนการดำเนินงาน พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัด ณ อาคารหอประชุมทองใหญ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมีนายเสริมยศ  สมมั่น หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เป็นประธาน

แกลเลอรี่