Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office for Natural Resources and Environment Buriram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะอนุกรรมการ คปป.จ.บุรีรัมย์

การประชุมคณะอนุกรรมการ คปป.จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้มอบหมายให้นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น ๓