Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office for Natural Resources and Environment Buriram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาระกิจส่วน ใน สนง.

ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด
โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ โรงเรียนบ้านหัวขัว ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ โรงเรียนบ้านหัวขัว ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

วันที่ ๒๔ พ.ค.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสา แสงสว่าง ผอ.ทสจ.บุรีรัมย์ พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สนง.ทสจ.บุรีรัมย์ ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และ โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ โรงเรียนบ้านหัวขัว ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ โดยมีนายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน ซึ่ง สนง.ทสจ.บุรีรัมย์ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการขออนุญาตเจาะ/ใช้ น้ำบาดาล การขออนุญาตขึ้นทะเบียนสวนป่า และการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง

24 พ.ค. 61

กิจกรรมส่วนสิ่งแวดล้อม

ดูทั้งหมด
ร่วมกันตรวจวัดเสียงรบกวนกรณีเทศบาลตำบลละหานทราย ขอความอนุเคราะห์ตรวจวัดเสียงจากการประกอบกิจการล้าง อัดฉีดรถยนต์

ร่วมกันตรวจวัดเสียงรบกวนกรณีเทศบาลตำบลละหานทราย ขอความอนุเคราะห์ตรวจวัดเสียงจากการประกอบกิจการล้าง อัดฉีดรถยนต์

9พ.ค.61นายสา แสงสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นางปราณี ชินบุตร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ร่วมกับ นายบัญชา ขันสูงเนิน นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่11 (นครราชสีมา) ปลัดอำเภอละหานทราย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอละหานทราย เจ้าหน้าที่เทศบาลละหานทรายและกำนันตำบลละหานทราย ร่วมกันตรวจวัดเสียงรบกวนกรณีเทศบาลตำบลละหานทราย ขอความอนุเคราะห์ตรวจวัดเสียงจากการประกอบกิจการล้าง อัดฉีดรถยนต์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการขอต่อใบอนุญาตเนื่องจากมีเหตุร้องเรียน ในพื้นที่เทศบาลตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

9 พ.ค. 61

กิจกรรมส่วนทรัพยากรน้ำ

ดูทั้งหมด
ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแล การประกอบกิจการน้ำบาดาล

ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแล การประกอบกิจการน้ำบาดาล

วันที่ ๒๔-๒๕ พ.ค.๒๕๖๑ นายสา แสงสว่าง ผอ.ทสจ.บุรีรัมย์ มอบหมายให้ นางนันทวรรณ เหล่าฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนายจรูญศักดิ์ กองแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนางสาวศศิมา นามภักดี พนักงานทั่วไป ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแล การประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญิญัติน้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมี ดร.อรัญญา เฟื่องสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธาน

25 พ.ค. 61