Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Buri Ram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
crane

การดำเนินการตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

16 มิ.ย. 64

O6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

16 มิ.ย. 64

O5ข้อมูลการติดต่อ

16 มิ.ย. 64

O4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

16 มิ.ย. 64

O3 หน้าที่+อำนาจ ทสจ

16 มิ.ย. 64

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

16 มิ.ย. 64

O1 ผังโครงสร้าง

จำนวนทั้งหมด 54 รายการ
<< < 3 4 5 6 7