Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Buri Ram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
crane

การดำเนินการตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

17 มิ.ย. 64

O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มกราคม_2564

17 มิ.ย. 64

O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนรายงานผลการจัดซื้อจัาง_เดือนธันวาคม_2563

17 มิ.ย. 64

O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(รายงานผลการจัดซื้อจัาง_เดือนพฤศจิกายน)

17 มิ.ย. 64

O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(1.รายงานผลการจัดซื้อจัาง_เดือนตุลาคม_2563)

17 มิ.ย. 64

O22ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ

17 มิ.ย. 64

O21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

17 มิ.ย. 64

O20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี63

17 มิ.ย. 64

O19รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ๖ เดือน

จำนวนทั้งหมด 54 รายการ
<< < 2 3 4 5 6 > >>