Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Buri Ram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
crane

การดำเนินการตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

17 มิ.ย. 64

O29แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

17 มิ.ย. 64

O28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

17 มิ.ย. 64

O27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

17 มิ.ย. 64

O26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

17 มิ.ย. 64

O25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

17 มิ.ย. 64

O24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี(รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปี2563)

17 มิ.ย. 64

O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมีนาคม2564

17 มิ.ย. 64

O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกุมภาพันธ์_2564

จำนวนทั้งหมด 54 รายการ
< 1 2 3 4 5 > >>