Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Buri Ram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
crane

การดำเนินการตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

3 พ.ย. 64

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รอบ 12 เดือน

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.11 Mb ดาวน์โหลด: 4635 ครั้ง
3 พ.ย. 64

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รอบ 12 เดือน

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.11 Mb ดาวน์โหลด: 4635 ครั้ง
3 พ.ย. 64

O41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 12 เดือน

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด: 4636 ครั้ง
3 พ.ย. 64

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 64 (ประมวลจริยธรรมข้าราชการ)

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.10 Mb ดาวน์โหลด: 4636 ครั้ง
3 พ.ย. 64

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการรทุจริตประพฤติมิชอบ รอบ 12 เดือน

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด: 4638 ครั้ง
3 พ.ย. 64

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร รอบ 12 เดือน

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.20 Mb ดาวน์โหลด: 4635 ครั้ง
27 ต.ค. 64

O37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบ 12 เดือน

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.07 Mb ดาวน์โหลด: 4634 ครั้ง
27 ต.ค. 64

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี รอบ 12 เดือน

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.07 Mb ดาวน์โหลด: 4638 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 97 รายการ
1 2 3 4 5 > >>