Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Buri Ram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
crane

ข่าวรับประกาศสมัครงาน

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

23 ก.ค. 64

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

16 ก.ค. 64

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน และระเบียบที่เกี่ยวกับการสอบ

1 ก.ค. 64

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

21 เม.ย. 64

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

จำนวนทั้งหมด 4 รายการ
1