Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Buri Ram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
crane

แผน/ผล การปฏิบัติงาน

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

21 เม.ย. 64

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564

8 เม.ย. 64

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564

8 เม.ย. 64

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564 6 เดือนเรก

8 เม.ย. 64

ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

7 เม.ย. 64

ประกาศเจตจำนงสุจริตฯ

7 เม.ย. 64

คำรับรองปฏิบัติราชการ

7 เม.ย. 64

บันทึกข้อตกลงในการดำเนินการตามตัวชี้วัด

7 เม.ย. 64

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2564

จำนวนทั้งหมด 13 รายการ
1 2