Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office for Natural Resources and Environment Buriram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

NEWS ปชส.สส

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่สารคดีสั้นการดำเนินงานสร้างจิตสำนึกฯ (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่สารคดีสั้นการดำเนินงานสร้างจิตสำนึกฯ (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง)

วันที่: 22 ส.ค. 62

URL: http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263982

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง)

วันที่: 22 ส.ค. 62

URL: http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263981

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสำเนาเอกสารเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสำเนาเอกสารเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง)

วันที่: 22 ส.ค. 62

URL: http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263980

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเวทีและนิทรรศการในการประชุมพัฒนากลไกขับเคลื่อนเครอข่าย ทสม. กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเวทีและนิทรรศการในการประชุมพัฒนากลไกขับเคลื่อนเครอข่าย ทสม. กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง)

วันที่: 22 ส.ค. 62

URL: http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263979

ร่างประกาศ TOR จ้างจัดกิจกรรมรณรงค์การเลิกใช้พลาสติกผ่านสื่อบุคคล (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศร่าง TOR)

ร่างประกาศ TOR จ้างจัดกิจกรรมรณรงค์การเลิกใช้พลาสติกผ่านสื่อบุคคล (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศร่าง TOR)

วันที่: 22 ส.ค. 62

URL: http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263978

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุน IATSS Forum รุ่นที่ 63,64 (รอบแรก) (ข่าวประชาสัมพันธ์)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุน IATSS Forum รุ่นที่ 63,64 (รอบแรก) (ข่าวประชาสัมพันธ์)

วันที่: 22 ส.ค. 62

URL: http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263977

รมว.ทส. รับ 9 ข้อเสนอ สมัชชาฯ สิ่งแวดล้อม          ร่วมขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อโลกของเรา เพื่อเรา และลูกหลานของเรา (ข่าวประชาสัมพันธ์)

รมว.ทส. รับ 9 ข้อเสนอ สมัชชาฯ สิ่งแวดล้อม ร่วมขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อโลกของเรา เพื่อเรา และลูกหลานของเรา (ข่าวประชาสัมพันธ์)

วันนี้ (21 ส.ค. 62) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานเปิดการประชุมสมัชชาเครือข่ายองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ &ldquo;ทำวันนี้ทันที เพื่อโลกของเรา เพื่อเราทุกคน&rdquo; ซึ่งจัดขึ้น โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ร่วมกับ สมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (สคส.) ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม. พร้อมรับ 9 ข้อเสนอ ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม ของสมัชชา<br />&nbsp;&...

วันที่: 22 ส.ค. 62

URL: http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263976

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง)

วันที่: 21 ส.ค. 62

URL: http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263975

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา)

วันที่: 20 ส.ค. 62

URL: http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263974

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ ร.10 ขยายผล วิทยากรจิตอาสา จัดการขยะอย่างมืออาชีพ ครอบคลุมทั่วประเทศ (ข่าวประชาสัมพันธ์)

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ ร.10 ขยายผล วิทยากรจิตอาสา จัดการขยะอย่างมืออาชีพ ครอบคลุมทั่วประเทศ (ข่าวประชาสัมพันธ์)

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; วันอังคารที่ 20 ส.ค. 2562 ณ รร.ทีเค พาเลซ กทม. นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) เป็นประธานเปิดการอบรมวิทยากรจิตอาสาการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อร่วมขยายผลสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกด้านการจัดการขยะและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคให้กับสังคมไทย โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 200 คน จากสำนักงาน...

วันที่: 20 ส.ค. 62

URL: http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263973

ประชาสัมพันธ์คลิปวิดิโอ “โครงการลดขยะถุงพลาสติกในตลาดสด” (ข่าวประชาสัมพันธ์)

ประชาสัมพันธ์คลิปวิดิโอ “โครงการลดขยะถุงพลาสติกในตลาดสด” (ข่าวประชาสัมพันธ์)

<div style="text-align: center;"><strong>ประชาสัมพันธ์คลิปวิดิโอ &ldquo;โครงการลดขยะถุงพลาสติกในตลาดสด&rdquo;<br /><br /></strong>โครงการลดขยะถุงพลาสติกในตลาดสด ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก<br /><br />คลิกเพื่อรับชมคลิปวีดิโอ&nbsp;<a href="https://www.youtube.com/watch?v=-KJMMym_Y8M&amp;feature=youtu.be">&gt;&gt; YOUTUBE &lt;&lt;</a><br /><br /><br /></div>

วันที่: 20 ส.ค. 62

URL: http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263972

สส. เข้าร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับ ภายใต้หัวข้อ

สส. เข้าร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับ ภายใต้หัวข้อ "การผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต สู่ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต" ปี 2562 (ข่าวประชาสัมพันธ์)

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับ ภายใต้หัวข้อ "การผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต สู่ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต" ปี 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนกำแพงเพชร 6 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมี พล.ต.อ. วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานเปิดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ

วันที่: 20 ส.ค. 62

URL: http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263971

บทความ

บทความ "ประยุกต์ประเพณีดั้งเดิม จัดการขยะชุมชนเหลือศูนย์" (ข่าวประชาสัมพันธ์)

บทความ "ประยุกต์ประเพณีดั้งเดิม จัดการขยะชุมชนเหลือศูนย์"<br /><br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;ถ้าไม่มี &ldquo;โค้ชชุมชน&rdquo; จากบ้านระเบิกขาม จ.บุรีรัมย์ ดีกรีชนะเลิศชุมชนปลอดขยะ ระดับประเทศ ประจำปี 2560 มาเป็น &ldquo;เทรนเนอร์&rdquo; ชุมชนหนองขาย่าง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นชุมชนน้องใหม่ คงยังใช้วิธีการจัดการขยะแบบเดิมๆ ด้วยการเผาหน้าบ้าน แบบบ้านใครบ้านมัน และก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้ก็จะถูกปล่อยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศต่อไป<br /> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ชุมชนบ้า...

วันที่: 19 ส.ค. 62

URL: http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263970

สส. จัดฝึกอบรมค่ายแกนนำโรงเรียนอีโคสคูล ครั้งที่ 2 (ข่าวประชาสัมพันธ์)

สส. จัดฝึกอบรมค่ายแกนนำโรงเรียนอีโคสคูล ครั้งที่ 2 (ข่าวประชาสัมพันธ์)

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดฝึกอบรมค่ายแกนนำโรงเรียนอีโคสคูล ครั้งที่ 2 ขึ้น ระหว่างวันที่ 19 &ndash; 21 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดนครนายก เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของโรงเรียนอีโคสคูล ให้สามารถดำเนินงานตามกรอบพันธกิจ 4 ด้าน ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสร้างเครือข่ายแกนนำโรงเรียนอีโคสคูลที่มีความพร้อมเพื่อขยายผลการดำเนินงานในวงกว้างต่อไป&nbsp; โดยมีผู้บริหารส...

วันที่: 19 ส.ค. 62

URL: http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263969

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำคู่มือ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนบุคคลและองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม (ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 199,020 บาท (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำคู่มือ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนบุคคลและองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม (ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 199,020 บาท (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา)

วันที่: 19 ส.ค. 62

URL: http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263968

สส. เปิดเวที สะท้อนมุมมอง ปรับกระบวนทัศน์ สู้วิกฤตสิ่งแวดล้อม (ข่าวประชาสัมพันธ์)

สส. เปิดเวที สะท้อนมุมมอง ปรับกระบวนทัศน์ สู้วิกฤตสิ่งแวดล้อม (ข่าวประชาสัมพันธ์)

<p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; วันนี้ (17 ส.ค. 62) นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) </strong><strong>เป็นประธานเปิดการเสวนาวิชาการ เรื่อง &ldquo;ปรับกระบวนทัศน์ สู้วิกฤตสิ่งแวดล้อม&rdquo; พร้อมปาฐกถาพิเศษ &ldquo;นโยบาย&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน&rdquo;ภายใต้</strong><strong>หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ </strong><strong>7 (ปธ...

วันที่: 19 ส.ค. 62

URL: http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263967

ประกาศผลการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2562 (ข่าวประชาสัมพันธ์)

ประกาศผลการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2562 (ข่าวประชาสัมพันธ์)

<div style="text-align: center;"><strong>ผลการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2562</strong><br /><br /></div> <div style="text-align: center;">ประกาศผลการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี 2562&nbsp;&nbsp;<a href="../../../media/880903/ประกาศผลเม-องส-งแวดล-อมย-งย-น-ระด-บประเทศ.pdf">&gt;&gt;คลิก&lt;&lt;</a><br /><br /></div> <div style="text-align: center;">ประกาศผลการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับพื้นที่ ประจำปี 2562&nbsp;&nbsp;<a href="../../../media/880905/%E0%B8...

วันที่: 16 ส.ค. 62

URL: http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263966

เปิดรับสมัครเยาวชนไทย เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ข่าวประชาสัมพันธ์)

เปิดรับสมัครเยาวชนไทย เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ข่าวประชาสัมพันธ์)

<div style="text-align: center;">เปิดรับสมัครเยาวชนไทย เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตั้งแต่ วันที่ 1 - 24 สิงหาคม 2562<br /><br /></div> <div style="text-align: center;"><a href="https://www.facebook.com/youthenteam/photos/a.303667970350561/388329211884436/?type=3&amp;theater">&gt;&gt;รายละเอียดการรับสมัคร&lt;&lt;</a></div>

วันที่: 16 ส.ค. 62

URL: http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263965

ราคากลางก่อสร้างแนวรั้วกันกำแพงดินของอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง - งานก่อสร้าง)

ราคากลางก่อสร้างแนวรั้วกันกำแพงดินของอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง - งานก่อสร้าง)

วันที่: 16 ส.ค. 62

URL: http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263964

โครงการแนวรั้วกันกำแพงดินของอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง)

โครงการแนวรั้วกันกำแพงดินของอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง)

วันที่: 16 ส.ค. 62

URL: http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263962