Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office for Natural Resources and Environment Buriram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ข่าวเด่น ทส

ทส. ยกย่องเยาวชนต้นแบบ ผลิตรถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ STC – 3 พร้อมร่วมแข่งขันเวทีระดับโลก “World Solar Challenge 2019 “ ณ ประเทศออสเตรเลีย

ทส. ยกย่องเยาวชนต้นแบบ ผลิตรถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ STC – 3 พร้อมร่วมแข่งขันเวทีระดับโลก “World Solar Challenge 2019 “ ณ ประเทศออสเตรเลีย

ทส. ยกย่องเยาวชนต้นแบบ ผลิตรถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ STC – 3 พร้อมร่วมแข่งขันเวทีระดับโลก “World Solar Challenge 2019 “ ณ ประเทศออสเตรเลีย The post ทส. ยกย่องเยาวชนต้นแบบ ผลิตรถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ STC – 3 พร้อมร่วมแข่งขันเวทีระดับโลก “World Solar Challenge 2019 “ ณ ประเทศออสเตรเลีย appeared first on กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

วันที่: 21 ส.ค. 62

URL: http://www.mnre.go.th/th/news/detail/44219

ปกท.ทส. รับเรื่องร้องเรียนกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบางสะพาน

ปกท.ทส. รับเรื่องร้องเรียนกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบางสะพาน

ปกท.ทส. รับเรื่องร้องเรียนกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบางสะพาน The post ปกท.ทส. รับเรื่องร้องเรียนกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบางสะพาน appeared first on กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

วันที่: 21 ส.ค. 62

URL: http://www.mnre.go.th/th/news/detail/44203

ทส. ทส. เปิดเวทีสมัชชาเครือข่ายองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ "ทำวันนี้ทันที เพื่อโลกของเรา เพื่อเราทุกคน"

ทส. ทส. เปิดเวทีสมัชชาเครือข่ายองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ "ทำวันนี้ทันที เพื่อโลกของเรา เพื่อเราทุกคน"

ทส. ทส. เปิดเวทีสมัชชาเครือข่ายองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ "ทำวันนี้ทันที เพื่อโลกของเรา เพื่อเราทุกคน" The post ทส. ทส. เปิดเวทีสมัชชาเครือข่ายองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ "ทำวันนี้ทันที เพื่อโลกของเรา เพื่อเราทุกคน" appeared first on กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

วันที่: 21 ส.ค. 62

URL: http://www.mnre.go.th/th/news/detail/44202

รมว.ทส. เข้าร่วมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ในการเตรียมการเเก้ไขปัญหาภัยเเล้ง

รมว.ทส. เข้าร่วมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ในการเตรียมการเเก้ไขปัญหาภัยเเล้ง

รมว.ทส. เข้าร่วมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ในการเตรียมการเเก้ไขปัญหาภัยเเล้ง The post รมว.ทส. เข้าร่วมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ในการเตรียมการเเก้ไขปัญหาภัยเเล้ง appeared first on กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

วันที่: 20 ส.ค. 62

URL: http://www.mnre.go.th/th/news/detail/44129

ทส. จัดการประชุมการป่าไม้และการประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี 2562

ทส. จัดการประชุมการป่าไม้และการประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี 2562

ทส. จัดการประชุมการป่าไม้และการประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี 2562 The post ทส. จัดการประชุมการป่าไม้และการประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี 2562 appeared first on กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

วันที่: 19 ส.ค. 62

URL: http://www.mnre.go.th/th/news/detail/44002

รมว.ทส.ร่วมลงพื้นที่กับนายกรัฐมนตรี ติดตามการแก้ปัญหาภัยแล้ง และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์

รมว.ทส.ร่วมลงพื้นที่กับนายกรัฐมนตรี ติดตามการแก้ปัญหาภัยแล้ง และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์

รมว.ทส.ร่วมลงพื้นที่กับนายกรัฐมนตรี ติดตามการแก้ปัญหาภัยแล้ง และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ The post รมว.ทส.ร่วมลงพื้นที่กับนายกรัฐมนตรี ติดตามการแก้ปัญหาภัยแล้ง และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ appeared first on กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

วันที่: 19 ส.ค. 62

URL: http://www.mnre.go.th/th/news/detail/43996

ทส. แถลงข่าวสรุปสาเหตุการตายของมาเรียม

ทส. แถลงข่าวสรุปสาเหตุการตายของมาเรียม

ทส. แถลงข่าวสรุปสาเหตุการตายของมาเรียม The post ทส. แถลงข่าวสรุปสาเหตุการตายของมาเรียม appeared first on กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

วันที่: 17 ส.ค. 62

URL: http://www.mnre.go.th/th/news/detail/43934

ทส. จัดเสวนาวิชาการ “ปรับกระบวนทัศน์ สู้วิกฤตสิ่งแวดล้อม”

ทส. จัดเสวนาวิชาการ “ปรับกระบวนทัศน์ สู้วิกฤตสิ่งแวดล้อม”

ทส. จัดเสวนาวิชาการ “ปรับกระบวนทัศน์ สู้วิกฤตสิ่งแวดล้อม” The post ทส. จัดเสวนาวิชาการ “ปรับกระบวนทัศน์ สู้วิกฤตสิ่งแวดล้อม” appeared first on กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

วันที่: 17 ส.ค. 62

URL: http://www.mnre.go.th/th/news/detail/43933