สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์
Office of Natural Resources and Environment Buriram
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา กิจกรรม ทสจ. ชมรม ทสจ. มาตรา ๘๐ ห้องสมุดออนไลน์ แบบฟอร์มต่าง ๆ ติดต่อเรา  
เมนูหลัก
บริการหน่วยงาน
ราคาน้ำมัน
Untitled Document

"มาตรา 80"

          กรมควบคุมมลพิษได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ออกกฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบจัดเก็บสถิติและข้อมูล การจดบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังเอกสารดาวโหลดนี้
๑. กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบเก็บสถิติและข้อมูล การจดบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
๒.แนวทางการเก็บสถิติ ข้อมูล การจดบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย(แบบทส.๑ และทส.๒)
๓.แผ่นพับประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงตาม ม.๘๐
๔.แบบ ทส.๑ และ ทส.๒
๕.ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๘๐ จังหวัดบุรีรัมย์
        ๕.๑ รายประเภท
        ๕.๒ รายอำเภอ

***การดำเนินการตามกฎกระทรวงตามมาตรา 80

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ : 000017
เดือนนี้ : 000723
ปีนี้ : 002881
ทั้งหมด : 006704
สภาพอากาศ
หนังสือพิมพ์
- คม ชัด ลึก
- ฐานเศรษฐกิจ
- มติชน
- สยามกีฬา
- เดลินิวส์
- ไทยรัฐ
 
จัดการกับขยะมูลฝอย
โดย: Administrator
กระดาษจากมูลช้าง...ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
โดย: Administrator
แนวพระราชดำริโครงข่ายน้ำ
โดย: Administrator
แนวพระราชดำริขยะผลิตไฟฟ้า
โดย: Administrator
ดูทั้งหมด
วนอุทยานเขากระโดง
โดย : Administrator
ปราสาทเมืองต่ำ
โดย : Administrator
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด
โดย : Administrator
อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก
โดย : Administrator
ดูทั้งหมด

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์
ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ 1159 เขากระโดง ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทร 044-666-553 แฟ็กซ์ 044-666-554
Copyright 2012 © Office of Natural Resources and Environment Buriram  All rights reserved.
อีเมล์ : buriram.org@mnre.mail.go.th
***